СЕО съвети

11 SEO препоръки за популяризация на онлайн магазин

1. Одит на уеб трафика на конкуренцията

Всички действия на програмисти, дизайнери, ИТ специалисти са насочени предимно към убеждаване на потенциалните купувачи в предимствата пред конкурентите.

Similarweb.com е уебсайт, посветен на одита на трафика. Тази услуга е безплатна. Сайтът помага да се анализира наличния трафик. Одитът е насочен към проверка на общия трафик на уебсайта, дела на източниците на трафик, динамиката на трафика и много други показатели, включително анализ на дълбочината на гледане на уебсайта.

Можете да разберете ефективността на вашия собствен уебсайт само като анализирате трафика на конкурентите. Всичко е относително. Фокусът трябва да бъде върху магазините с особено голям трафик. Можете да анализирате уебсайта на конкурентите си, като използвате същата услуга – Similarweb.com. Трябва да разберем защо този конкретен конкурент е успял да популяризира сайта и по какви заявки той се популяризира. Необходимо е да се изхожда точно от заявките. Можете да вземете всеки раздел и да разберете какви заявки го довеждат до върха. Като вземете тази информация за основа, можете да формирате собствено семантично ядро.

Много ценни съвети за SEO одит можете да научите и онлайн, на адрес www.W-SEO.com , категорията, създавена и посветена на SEO оптимизация.

Read More »11 SEO препоръки за популяризация на онлайн магазин